Ο ιατρόςαγγειοχειρουργός Χρήστος  Παπασιδέρης και η Αγγελική  Πανταζή του  Κωνσταντίνου , έχουν δημιουργήσει την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), με τον διακριτικό τίτλο «Αγγεία και Υγεία» η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. ν. 4072/2012.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιατρικής έρευνας, με τη λειτουργία ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ. ή/και σε συνεργασία με φορείς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κατ’ οίκον επισκέψεις, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας,  με σύγχρονες ιατρικές ή άλλες επιστημονικές μεθόδους, με έμφαση στις ειδικότητες της Αγγειοχειρουργικής και της Αναισθησιολογίας.