ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
  • Ενδαρτηρεκτομή Καρωτίδας
  • Κεντρικό-Περιφερικές Παρακάμψεις (By-Pass)
  • Μείζων Σαφηνεκτομή Κάτω Άκρου (Κιρσοί-Κιρσεκτομή)

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Ενδαγγειακή Αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (EVAR)
  • Αγγειοπλαστική-Stenting Καρωτίδας
  • Αγγειοπλαστική-Stenting Περιφερικών Αγγείων